Missie

Missie

Tumoren van het centraal zenuwstelsel, dit wil zeggen de hersenen en het ruggenmerg, zijn ziektebeelden waar patiënten, familieleden, medische en sociale diensten alsmaar vaker mee te maken krijgen. Door de plaats waar deze pathologie de patiënt treft, namelijk in het centraal zenuwstelsel, kunnen heel wat mogelijkheden van de patiënt aangetast worden.

De behandeling is complex en meestal pluridisciplinair. Ondersteuning die aangepast is aan de behoeften van de patiënten is voor ons het grootste aandachtspunt. De steun aan het wetenschappelijk onderzoek betreffende tumoren in het centraal zenuwstelsel is een belangrijke uitdaging voor onze maatschappij.

Om aan al die verwachtingen te beantwoorden, werd dus in maart 2010 de Belgian Brain Tumor Support opgericht, op verzoek van de patiënten en hun familie.

Onze opdrachten

1. Steun aan neuro-oncologisch onderzoek.

2. Steun aan het wetenschappelijk onderzoek van een medische en paramedische groep (neurochirurgen, oncologen, radiotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten…) die onderzoek doen naar innovatieve behandelingen en zorgmethodes voor patiënten die getroffen zijn door een tumor van het centraal zenuwstelsel.