de opdrachten van

de Belgian Brain Tumor Support

Home

Steun aan neuro-oncologisch onderzoek. Steun aan de medische en paramedische wereld bij het zoeken naar technieken en behandelingen met als doel het verbeteren van de zorg bij patiënten met een tumor in het centraal of perifeer zenuwstelsel.

Onze VZW is erkend als wetenschappelijke onderzoeksinstelling gemachtigd om fiscale attesten af te leveren voor uw gift van minstens 40 euro per jaar met de vermelding ‘gift’


Welkom op de website van BBTS

Onze opdrachten

1. Steun aan neuro-oncologisch onderzoek. 2. Steun aan het wetenschappelijk onderzoek van een medische en paramedische groep (neurochirurgen, oncologen, radiotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten…) die onderzoek doen naar innovatieve behandelingen en zorgmethodes voor patiënten die getroffen zijn door een tumor van het centraal zenuwstelsel. BANO Logo

BANO, Wie zijn wij?

Lid worden van BANO

News letter

Toekomstige Symposium van BANO

7.000€ BBTS award

2017 BANO Prizes supported by the Belgian Brain Tumor Support (BBTS)

Each year the Belgian Brain Tumor Support will honor two selected physicians, residents, fellows or paramedics who exemplify a new contribution in the care or support of patients bearing a central nervous system tumor or in the field of basic neuro-oncological research with the goal to present their work in a congress.

The Belgian Brain Tumor Support is currently accepting applications for the 2017 Award.